Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Πολύ καλές κριτικές...

50/50 2012


Biography, Βιογραφία
Comedy, Κωμωδία
Drama, Δράμα
Time/ διάρκεια 1:40The Lorax (Λόραξ) 2012Fantasy, Φαντασία
Familly, Οικογενειακή
Animation,
Time/ Διάρκεια 1: 26Titanic ( Ο Τιτανικός) 2012Classic, Κλασσική
Drama, Δράμα
Romance, Αισθηματική
Time/ Διάρκεια 3:15Best exotic Marigold hotel ( Εξωτικό ξενοδοχείο Μάριγκολνγτ)
 2012

Comedy. Κωμωδία
Drama, Δράμα
Tim/ Διάρκεια 1:64
The hunger games (Αγώνες πείνας)


Action
Drama
science fiction
Time/ Διάρκεια 1: 82