Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Inception 2010

Δράση, Action
Επιστημονική φαντασία, Science fiction
Αγωνία, Agony
Πολύ καλή ταινία ! great movie !