Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

The notebook (Το ημερολόγιο) 2004

Ρομαντικό Δράμα




Σταθερή αξία. Μια από τις καλύτερες ταινίες στο είδος της.